Web Analytics

Churna ( Powders)

Churna  ( Powders)


Janusandhaniya yog

Janusandhaniya yog

..

Rs 750.00

Jwarakasamrut yog

Jwarakasamrut yog

..

Rs 300.00

Jwaramrut yog

Jwaramrut yog

..

Rs 300.00

Kafaj tarunyapitika yog
Kandughna ghana

Kandughna ghana

Benefitial on itchingdiseases of skin..

Rs 750.00

Kasahar kashay

Kasahar kashay

useful for cough..

Rs 750.00

Kasamrut yog

Kasamrut yog

..

Rs 300.00

Kashthrogacha yog

Kashthrogacha yog

..

Rs 750.00

Kesharanjak churna

Kesharanjak churna

..

Rs 750.00

Keshayu churna

Keshayu churna

..

Rs 750.00

Kidney dialysis formula

Kidney dialysis formula

Useful for kidney diseases..

Rs 750.00

Kidney dialysis formula

Kidney dialysis formula

Useful for kidney diseases..

Rs 300.00

Krumighna churna

Krumighna churna

..

Rs 750.00

Lekhniya yog

Lekhniya yog

..

Rs 750.00

Mahasudarshan churna

Mahasudarshan churna

Benefitial in fever..

Rs 750.00

Showing 31 to 45 of 112 (8 Pages)